Voorbeelden VEB-aansprakelijkheidsverzekering

1) Het beveiligingsbedrijf installeert 11 detectoren. De installatie blijkt ondergedimensioneerd te zijn. Er hadden 13 detectoren geplaatst moeten worden om voldoende technisch vermogen te krijgen voor de goede werking van het systeem. Nadat zich schade heeft voorgedaan stelt de vestigingsmanager een vordering in tot vergoeding van de door het gebrek aan detectoren veroorzaakte schade.

2) Een  beveiliger raakt een sleutelbos kwijt. De opdrachtgever stelt de beveiliger en zijn werkgever aansprakelijk voor de kosten van vervanging van de sleutels en de sloten.

3) Het verzekerde beveiligingsbedrijf meldt een brand niet binnen de overeengekomen termijn. De situatie is hierdoor ernstiger geworden en de klant eist vergoeding van de hieruit voortvloeiende kosten. Het betreft een prestatieverbintenis (actietermijnen, beschikbaarheid van diensten, enz.)

4) Een beveiliger raakt een document met veiligheidsprocedures van een beveiligde vestiging kwijt. In de vestiging vindt bedrijfsspionage plaats en er wordt een schadevordering tegen de verzekerde ingesteld. Betreft schending geheimhouding / vertrouwelijkheid.

5) Een VEB-bedrijf raakt een bestand met adressen en telefoongegevens van zijn klanten kwijt. Sommige klanten dienen een eis tot schadevergoeding in tegen het bureau. Betreft schending van het recht op privéleven.

6) Een hondengeleider loopt rondes in een winkelcentrum en de hond loopt per ongeluk een bejaarde bezoeker omver. De bezoeker raakt gewond en stelt de hondenbegeleider aansprakelijk voor de vergoeding van medische kosten.

7) VEB-Installatiebedrijf installeert brandmeldapparatuur bij een van zijn klanten. Bij een test blijkt een aantal melders defect te zijn. De klant eist vervanging van de gehele installatie. Betreft dekking onder kapotte of gebrekkige producten.