Workshop ‘Innovatie en Aansprakelijkheid' VEB ledenvergadering op 17 maart 2016, Bunnik.

Ervaar hoe beveiliging er in de toekomst uit ziet. Welke mogelijkheden biedt innovatie voor uw bedrijfsvoering? Hoe kunt u nieuwe technologieën inzetten? Welke consequenties hebben de inzet van een beveiligingsrobot op uw risico's en aansprakelijkheid? Helpt innovatie om nog beter in te spelen op de behoefte van uw opdrachtgevers?

In een half uur informeren Robot Security Systems en Cover-VEB u over innovaties en aansprakelijkheid. U kunt kennismaken met SAM, één van de eerste beveiligingsrobots in Nederland. SAM voert volautomatisch beveiligingstaken uit zoals observatie, detectie en rapportage. SAM beschikt ook over sensoren om gassen, CO2, rook, straling, e.d. te detecteren. Maakt innovatie in beveiliging uw bedrijf sterker? Houdt u voldoende rekening met de risico's die innovatieve technieken met zich meebrengen? In hoeverre kan een robot u bijvoorbeeld meer flexibiliteit bieden voor 24 uurs inzet, omgaan met verschuivingsdiensten en  kostenbeheersing? Stel rechtstreeks uw vragen aan de kenners.

Kom naar de workshop ‘Innovatie en Aansprakelijkheid' tijdens de VEB ledenvergadering op 17 maart a.s. te Bunnik, verzorgd door Robot Security Systems en Cover-VEB.

Verzekering VEB PBO vernieuwd.

Woerden, 16 februari 2016. De aansprakelijkheidsverzekering voor VEB PBO bedrijven is vernieuwd. Bestaande PBO-verzekerden zijn hierover rechtstreeks geïnformeerd. Wat zijn de verbeteringen?

De VEB aansprakelijkheidsverzekering is uitgebreid met o.a. dekking voor :

  • Evenementen tot 5.000 bezoekers.
  • Personenschade door geweld (of vuur-/steekwapens)
  • Beveiligingshonden die niet in de macht van hun hondenbegeleider worden gehouden.
  • Beschadiging, vernietiging of verlies van geld, juwelen, goud,  geldswaarden of kunstvoorwerpen
  • Sleutelrisico en gevolgschade tot EUR 100.000,-

De premie behoort onverminderd tot de laagste in de markt. De verzekeringsvoorwaarden zijn specifiek ontwikkeld voor de VEB en het PBO beveiligingsbedrijf. De verzekeringsvoorwaarden sluiten hiermee nog beter aan op de alledaagse praktijk van uw beveiligingsbedrijf.

PERSBERICHT

Woerden, 17 september 2014

Aansprakelijkheidsverzekering voor VEB Erkende Beveiligingsbedrijven VEB biedt leden een polis met ruime dekking

Als belangenbehartiger van de beveiligingsbranche, wil de VEB – Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven – haar leden op zoveel mogelijke gebieden ondersteunen. Dit jaar komt de VEB, in samenwerking met Hiscox Nederland, daarom met een speciaal op de branche toegesneden aansprakelijkheidsverzekering. Exclusief voor haar leden en uniek in zijn soort.
 
Wat opvalt, is dat er speciale dekkingsvormen zijn voor het installatiebedrijf en voor de Particuliere Beveiligers Organisatie (PBO). "Met dit onderscheid willen we maatwerk bieden", aldus Stan de Krom, voorzitter van de VEB.
 
Combinatie van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid
De VEB-verzekering voor aansprakelijkheid is een combinatie van een Bedrijfs- (AVB) en Beroepsaansprakelijkheid (BAV). De Krom: "De BAV dekt bijvoorbeeld aanspraken in verband met gemaakte fouten die financiële-, zaak– en personenschade voor derden tot gevolg hebben. Hierbij is ook het voeren van juridisch verweer inbegrepen. Ook opzicht en onderaannemers zijn standaard meeverzekerd. De AVB dekt naast werkgeversaansprakelijkheid ook ‘goed werkgeverschap conform art. 7:611 BW'. Samen met de optie te kiezen uit verschillende verzekerde bedragen, voldoet de VEB-polis aan de eisen van deze tijd. De polis geldt nu al als dé standaard in de markt.

Belang leden centraal
Veelal kunnen leden die elders een polis hebben deze maandelijks opzeggen en de VEB-verzekering afsluiten zodat er direct geprofiteerd kan worden van de ruimere dekking. De Krom: "Om het de leden extra gemakkelijk te maken, is de VEB-verzekering zelf simpel af te sluiten viawww.cover-veb.nl, waar ook uitgebreide informatie is op te vragen. Overigens kunnen leden ook voor persoonlijk advies via het portaal terecht of kiezen voor de eigen tussenpersoon." De Krom nodigt ondernemers en zelfstandigen in de beveiliging van harte uit om de website eens te bezoeken. "Bekijk de dekkingen en maak een vrijblijvende premieberekening. En wie opmerkingen heeft over onze aansprakelijkheidsverzekering: laat het ons weten. We staan altijd open voor suggesties die in het belang zijn van onze leden." De eerste tips zijn al ontvangen en worden met de verzekeraar besproken.

Over de VEB

Met ruim 550 aangesloten beveiligingsbedrijven is de VEB gegroeid tot een belangrijke organisatie binnen de beveiligingssector. Zij behartigt de belangen van haar leden in de breedste zin van het woord. 

Visie en missie:
De visie van de VEB is dat veiligheid optimaal gerealiseerd wordt doordat betrouwbare beveiligingsbedrijven de te nemen maatregelen met elkaar afstemmen. Hierdoor realiseren deze bedrijven met elkaar, denkend vanuit totaal oplossingen die gebaseerd zijn op een schat aan ervaring, de beste beveiligingsoplossingen. De missie van de VEB is dan ook de veiligheid in Nederland optimaal waarborgen. 

www.veb.nl