Voor meer informatie over de VEB algemene leveringsvoorwaarden of een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden verwijzen wij u naar de website van de VEB: www.veb.nl.

 

Download hier de VEB-leveringsvoorwaarden.

VEB-leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

De VEB heeft in de zomer van 2016 de VEB Algemene Leveringsvoorwaarden laten ontwikkelen.

De algemene leveringsvoorwaarden zijn breed ogezet en zijn van toepassing op zowel Installatie-bedrijven als PBO organisaties. VEB-leden kunnen de algemene leveringsvoorwaarden vrij gebruiken.

Algemene voorwaarden zijn afspraken die bij iedere opdracht van kracht zijn. De afspraken gaan bijvoorbeeld over betalingsvoorwaarden, levertijd, garantie, eigendomsvoorbehoud, enz. Hierdoor hoeft u als ondernemer niet bij elke nieuwe opdracht opnieuw kostbare tijd te besteden aan het onderhandelen over de (standaard) afspraken. Alle relevante afspraken zijn namelijk al vastgelegd in deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden standaard bij elke door u gesloten overeenkomst. Voorwaarde is natuurlijk wel dat degene met wie u een overeenkomst sluit, uw algemene voorwaarden accepteert.

Voorkomen en uitsluiten van risico's

De algemene voorwaarden maken een vast onderdeel uit van de overeenkomst. In de algemene voorwaarden staan de rechten en verplichtingen van de partijen bij de overeenkomst uitgewerkt. In het geval een partij zich niet aan de verplichtingen uit het contract houdt, dan komt al snel het belang van de algemene voorwaarden naar boven. Doordat u als ondernemer standaard uw algemene voorwaarden hanteert, zal uw onderneming worden beschermd tegen de risico's die het ondernemen met zich meebrengt. Het risico van juridische conflicten wordt hiermee verkleind.

U doet er dan ook goed aan om bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid voor een deel te beperken of uit te sluiten in de algemene voorwaarden. Daarnaast kunt u bepalen dat uw algemene voorwaarden altijd gelden boven de algemene voorwaarden van een andere contractspartij.

Niet alles is in de wet geregeld

Veel ondernemers denken dat de wetgeving alles regelt, maar dat is niet altijd het geval. De wet regelt slechts een beperkt aantal zaken. Bovendien kunt u in uw algemene voorwaarden bijvoorbeeld als bepaling opnemen dat de andere contractspartij altijd een voorschot dient te betalen. Of denk aan het overeenkomen van een eigendomsvoorbehoud. Dergelijke afspraken worden niet door de wet geregeld en dient u dan ook zelf in uw algemene voorwaarden op te nemen.

Samengevat

Goede, maar vooral redelijk geformuleerde, leveringsvoorwaarden, kunnen veel zakelijke geschillen voorkomen. Het is dus van belang dat u de Algemene Voorwaarden standaard bijvoegt bij iedere opdracht en overeenkomst. U kunt in de tekst van uw brief of email verwijzen naar de algemene voorwaarden. Vervolgens voegt u de algemene voorwaarden als bijlage of attachment bij. De algemene voorwaarden mogen ook digitaal worden toegezonden. Wel zo makkelijk: als u de algemene voorwaarden als bijlage in de mail toevoegt, kunt u later altijd bewijzen dat de ontvanger deze inderdaad ontvangen heeft.