Contactgegevens

Hiscox Nederland

Arent Janszoon Ernststraat 595B
1082 LD Amsterdam

Postbus 87033
1080 JA Amsterdam

Telefoon  020 517 0700
 

 

Hoedanigheid VEB Installatiebedrijf

De hoedanigheid van het VEB Installatiebedrijf is in de huidige polis als volgt omschreven. Hierin worden de werkzaamheden rond advies goed in benoemd.

Advies, levering, installatie, onderhoud van beveiligingsapparatuur en brandmeldinstallaties.
De dekking voor aansprakelijkheid voor schade t.g.v. brandmeld-installaties met doormelding naar meldkamer (PAC en/of brandweer) is alleen gedekt indien en voor zover de betreffende brandmelder(s) voldoet(n) aan de geldende NEN-normering en is/zijn aangesloten op een gecertificeerde installatie.