Download hier de WGA-presentatie van de workshop van de ledenvergadering van 23 maart 2017.

WGA-presentatie.

 WGA

 

Per 01 januari 2017 is er voortaan nog maar één WGA. Het onderscheid tussen de WGA Flex en WGA Vast is vervallen. Het bestaande systeem met kleine, middel grote en grote werkgevers is onveranderd gebleven.

Eigen risicodrager voor of ZW Flex Of WGA of allebei

De eerste twee jaar loondoorbetalingsverplichting blijft (voorlopig) in stand. (minimaal 70%/70% max dagloon).

Een instroom (WGA) bij kleine ondernemingen heeft niet of nauwelijks gevolgen voor de premies UWV.

Wel zijn er natuurlijk de kosten van het 1e en 2e jaar loondoorbetaling.  Bij eigen risicodragen kunt u terugvallen op de (financiële) ondersteuning van de verzekeraar.

Vergelijk ook de prijs/kwaliteit. Een eenvoudige re-integratie kost al gauw meer dan € 3.500-. per geval. Het kan lonen om de verzekering te overwegen.