Verzekeringsvoorwaarden Bedrijfswagen

De verzekeringsvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering zijn speciaal ontwikkeld voor het  VEB Installatiebedrijf. De voorwaarden sluiten goed aan op de werkzaamheden van installatiebedrijf.  De voorwaarden zijn uniek in Nederland en vormen daarmee de standaard in de markt.

De verzekering is exclusief voor VEB beveiligingsbedrijven. Andere bedrijven hebben geen toegang tot de verzekering.

Bijzondere voorwaarden

De VEB-verzekering biedt óók dekking voor:

  • Het maken van een fout in uw advies (beroepsaansprakelijkheid).
  • Uitbesteding aan derden en fouten van toeleveranciers of onderaannemers.
  • Sleutels; Aansprakelijkheid door verlies van sleutels is verzekerd tot € 100.000,-.
  • Opzichtdekking
  • Goed Werkgeverschap artikel 7:611BW
  • Dekking voor diefstal, verduistering en/of vermissing
  • Personenschade is meeverzekerd onder de AVB.
  • Er is geen naverrekening. Jaarlijks wordt u verzocht uw omzet door te geven.
  • U kunt uw eigen tussenpersoon gewoon behouden. De verzekering staat open voor iedere tussenpersoon.
  • AVB heeft verzekerd bedrag van naar keuze € 1,25 miljoen € 2,5 miljoen (2xjaar)