Voor tussenpersonen

Cover-VEB is een open collectiviteit. 'Open' betekent dat andere tussenpersonen ook gebruik kunnen maken van de VEB-verzekeringen voor hun eigen klanten.

Multimediair heeft met verzekeraars afspraken over de positie van de eigen vertrouwde tussenpersoon (subagent) van het VEB-beveiligingsbedrijf. 

Positie van de subagent / tussenpersoon

1) De verzekeringnemer kan in de aanvraagprocedure zijn eigen tussenpersoon kiezen. De tussenpersoon wordt als intermediair op de polis vermeld.

2) Multimediair respecteert de keuze van de verzekeringnemer. Multimediair zal de verzekeringnemer met eigen tussenpersoon niet zelfstandig benaderen.

3) De mogelijkheid bestaat om als subagent in de provisie te delen. Vanuit efficiency-oogpunt is het minimum bedrag voor provisiedeling vanaf EUR 2.500,- premie. De verrekening van verdiende provisie geschiedt eenmaal per jaar met provisienota. Er wordt geen rekening courant opgezet. Bij meerdere posten kunnen in overleg afspraken worden gemaakt. 

Mocht u als tussenpersoon meer vragen hebben over de mogelijkheden voor subagent, neem contact op met Multimediair 010 264 11 51  of per email op info@cover-veb.nl.