Tijdens installatiewerkzaamheden en tijdens het transport heeft u als VEB-Installatiebedrijf te maken met specifieke risico's. Een aantal van deze risico's zijn niet onder uw AVB gedekt. Voorbeelden zijn:

  • eigen gebrek (materiaalfouten) in uw apparatuur
  • ontwerp-/constructiefouten
  • diefstal en vandalisme van materialen tijdens uw werkzaamheden
  • eigen schuld (bijv. laten vallen) van installaties, camera's, e.d.

De AVB - Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven biedt in een aantal gevallen onvoldoende dekking. De AVB biedt bijvoorbeeld geen dekking voor schade aan geleverde zaken.

Een brandverzekering heeft in de regel beperkingen voor dekking tijdens installatie  en/of verbouwingen, waardoor schade tijdens de installatie niet automatisch onder de dekking valt.

De VEB-Montageverzekering biedt dekking voor alle bij het project betrokken partijen. De verzekerden onder de Bouw- en Montageverzekering:

  • verzekeringnemer;
  • opdrachtgever c.q. directie;
  • (hoofd)aannemer(s) en onderaannemer(s);
  • architect(en), ontwerper(s), adviseur(s) en constructeur(s).