VEB Collectieve Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering  biedt een 24-uurs dekking met de volgende rubrieken:
   A) overlijden  
   B) invaliditeit
De VEB Collectieve Ongevallenverzekering voldoet aan de vereisten van de CAO voor Particuliere Beveiliging.

De ongevallenverzekering keert een bedrag uit als een medewerker van een verzekerde door een ongeval blijvend letsel oploopt of komt te overlijden. De hoogte van de verzekerde bedragen zijn in de CAO vastgelegd. Het VEB-lid-bedrijf sluit de ongevallenverzekering voor de het gehele bedrijf, vrijwilligers, gasten en stagiaires zijn eveneens meeverzekerd.

De premie is gebaseerd op de loonsom van de verzekeringnemer cq. het VEB-bedrijf. De ongevallenverzekering kent geen naverrekening. Er is geen verdere administratieve belasting voor het VEB-bedrijf. 

De verplichting van ongevallenverzekering met een 24-uurdekking voor Particuliere Beveiliging is vastgelegd in Artikel 10, CAO voor het beveiligingsbedrijf.

Cao  Particuliere Beveiliging  - Artikel 10