Wat dekt de VEB-Montage-verzekering?

De Bouw- en Montageverzekering is een rubriekenverzekering die dekking biedt voor alle van buitenkomende onheilen. De dekking geldt vanaf de start tot het opleveren van een project.

Rubriek I Het werk

  1. In aanbouw of gereed zijnde object
  2. Bouwmaterialen
  3. Hulpconstructies en hulpwerken
  4. Transport/opslag van materialen binnen Nederland (secundair)

Naast rubriek I het werk kunnen aanvullend de volgende rubrieken, primair of secundair worden verzekerd:

Rubriek II  Aansprakelijkheid

Bouw- en installatiewerkzaamheden brengen ook gevaren voor de omgeving met zich mee, denk aan beschadigingen. De AVB zal een deel van de risico's kunnen dekken. Argumenten om deze rubriek mee te nemen op de Bouw- en Montageverzekering:

op de AVB zijn vaak bepaalde werkzaamheden uitgesloten (sloopwerkzaamheden, bijzondere werkzaamheden zoals dakdekken)
het is mogelijk dat de AVB een andere en beperktere hoedanigheid kent;
sommige opdrachtgevers eisen dat deze rubriek is verzekerd op de Bouw- en Montageverzekering.

Meest voorkomend is een secundaire dekking voor deze rubriek. De eigen AVB-polis van de verzekerde partijen wordt dan eerst aangesproken.

Rubriek III Bestaande eigendommen opdrachtgever

Door de uitvoering van de installatie-werkzaamheden kunnen eigendommen van de opdrachtgever beschadigd raken. Binnen deze rubriek is er dekking voor schade toegebracht aan deze eigendommen tijdens de uitvoering van het project.

Schade door brand, ontploffing en/of blikseminslag is uitsluitend verzekerd voor zover dit risico niet op enig andere polis is verzekerd.