Contact Cover-VEB

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op. Stuur uw mail naar info@cover-veb.nl

Het professionele beveiligingsbedrijf kan op Cover-VEB.nl terecht voor aantrekkelijke collectieve verzekeringen. De verzekering voor aansprakelijkheid voor bedrijf en beroep is ontwikkeld voor de dagelijks praktijk van het beveiligingsbedrijf. 

 

Cover-VEB Collectieve Verzekeringen

E   info@cover-veb.nl
I    www.cover-veb.nl

Ontevreden?

Bent u ontevreden over onze dienstverlening of heeft u een klacht? Wij spannen ons optimaal in om uw verzekeringsbelangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar ook wij kunnen fouten maken. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of heeft u een klacht? Laat het ons weten.

Richt u zich tot de directie. Mochten wij er samen niet uitkomen, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening (KiFiD).

 

Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening

Postbus  93257
2509 AG    Den Haag

Telefoon:     0900-3552248 (10 ct/min.)
E-mail:        info@kifid.nl
Internet:     www.kifid.nl