De collectieve ongevallenverzekering

De collectieve ongevallenverzekering keert een bedrag uit mocht u of één van uw mederwerkers een ongeval overkomen.

  • Dekkingsgebied : Wereld
  • De dekking  is gebaseerd op de loonsom
  • A. In geval van overlijden                   1  x bruto jaarsalaris
  • B. In geval van blijvende invaliditeit      2  x bruto jaarsalaris
  • Er geldt voor de ongevallenverzekering geen eigen risico.