De VEB PBO-verzekering

De VEB-verzekeringen behoren tot de verzekeringen met de ruimste voorwaarden tegen de laagst mogelijke premie in de markt. De verzekeringsvoorwaarden zijn in nauw overleg met VEB en met verzekeraar ontwikkeld en sluiten aan op de bedrijfs-voering van de Particuliere Beveiligings Organisatie.

VEB-verzekering voor aansprakelijkheid

Cover-VEB biedt verzekeringen met verzekeringsvoorwaarden die exclusief bestemd zijn voor het Beveiligingsbedrijf. Met de vernieuwe VEB-aansprakelijkheidsverzekering voor de Particuliere Beveiligings Organisatie zet de VEB een volgende stap.

Bedrijfsaansprakelijkheid

De Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijven (AVB) dekt aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, incluis de daaruit voortvloeiende gevolgschade. De AVB is een volwaardige bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering met een ruime dekking voor de meest voorkomende risico's van uw bedrijf. Het verzekerd bedrag is standaard € 2,5 miljoen of € 5 miljoen (2x jaar) en voldoet daarmee ruimschoots aan de eisen die in de branche worden gesteld. 

Er zijn aparte verzekeringen aansprakelijkheid, voor
-  Installatiebedrijven
-  PBO bedrijven.

De VEB-voorwaarden gebruiken een hoedanigheidsomschrijving die aansluit bij de actuele praktijk van het VEB bedrijf. De verzekering biedt speciaal dekking voor de gangbare activiteiten die het VEB-bedrijf verricht. Onderneemt u andere werkzaamheden, neem contact op met uw tussenpersoon of met Cover-VEB. Lees hier verder voor de exacte voorwaarden.